15° Parçalı bulutlu

2023 Yılının İlk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Dünya - 17/01/2023 8:39 pm A A

2023 Yılının İlk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Gerçekleştirildi
İşsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve
çözüm önerilerinin görüşüldüğü 2023 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulu toplantısı Vali Hulusi Şahin Başkanlığında yapıldı.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) sekretaryasında Valilik toplantı
salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Şahin’in yanı sıra, kurul üyesi kamu
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
ile başlayan toplantıda Çalışma ve İş Kurumu tarafından sağlanan iş gücü ve
istihdam verileri kurul üyeleriyle paylaşıldı, Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünce;
Kayıtlı İş Arayanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımına ilişkin
Verilen Bilgilerde:
İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısının 2022 yılı aralık sonu itibarı ile 42.506
kişi olduğu, bu sayının içerisinde sigortalı bir işte çalışmasına rağmen daha iyi
şartlarda iş arayanların kayıtlarını güncel tutmaları nedeniyle iş arayan
sayılarının içerisinde yer aldığı belirtildi.
İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların %40’ı Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
mezunlarından oluşurken, bu kişileri %30 ile ilköğretim, %26 ile
yükseköğretim mezunlarının takip ettiği bilgisi paylaşıldı.
Sosyal Durumlarına Göre İş Arayan Sayılarına İlişkin Verilen Bilgilerde:
İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların %96,50’sinin normal statüde iş arayanlardan
oluşurken bunlardan engelli statüsünde iş arayanların oranı %3, eski hükümlü
ve terör mağdurlarının oranının ise %0,50 olduğu kaydedildi.

Yaş Gruplarına Göre İş Arayanlar:
İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmının genç işsizlerden
oluştuğu, 15-24 yaş aralığında olduğu değerlendirilen bu gruptaki işsizlerin
toplam işsizler içindeki oranının ise %26,75 olduğu;
Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubunun %13,73 ile 20-24 yaş
grubu olurken ikinci sırada %11,33 ile 25-29 yaş grubunun geldiği, kadınlarda
en yüksek oranın görüldüğü yaş grubunun %10,17 ile 20-24 yaş grubu
olurken ikinci sırada % 9,70 ile 25-29 yaş grubunun yer aldığı aktarıldı.

İşe Yerleştirme İstatistiklerine İlişkin Verilen Bilgilerde:
2022 yılı Ocak-Aralık dönemi içerisinde özel sektörden 21.719 kişilik iş
ilanının İŞKUR sisteminde yayınlandığı, açılan bu ilanlar sonucu 15.557
kişinin işbaşı yaptığı bilgisine yer verilmiş olup;
İşverenlerin beklentileri doğrultusunda yeterli mesleki ve teknik bilgiye sahip,
istenilen eğitim durumu ve mesleki becerilere haiz iş arayanların İŞKUR
kayıtlarında bulunamaması nedeniyle 6.162 açık iş ilanının karşılanmadan
kapandığı, karşılanamayan bu işgücü taleplerinin mesleki eğitim ve işbaşı
eğitim programlarıyla karşılama yoluna gidildiği, ayrıca istihdam edilenlerin
meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın
gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen
meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu verilerinin
paylaşıldığı toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Dünya - 8:39 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.