27° Az bulutlu

Aralık Ayı Meclis Top lII. Birleşim

Genel - 19/12/2022 4:49 pm A A

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
ARALIK AYI lll. BİRLEŞİMİ YAPILDI
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı lll. birleşimi Meclis
Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan ve Büyükşehir
Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Ekmek Fabrikasının işletme
hakkının MEGSAŞ’a, Yemek Fabrikasının işletme hakkının ise Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Tesislerine (BELSOS) verilmesi görüşülerek kabul edildi. Ayrıca
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan Yeşilyurt İlçesi 292 ada 26-27 nolu
parsellerin eğitim alanı yapılması kaydı ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi
hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi de oylanarak kabul
edildi.
Gündemde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı
maddeler ise bir sonraki toplantıya ertelendi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı Meclis toplantısı IV. Birleşiminin ise 20
Aralık Salı günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.

Genel - 4:49 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.